Магазин на диване (ТНТ, 19.02.2002) Фрагмент - Старый Телевизор
Магазин на диване (ТНТ, 19.02.2002) Фрагмент