Магазин на диване (РТР, 04.02.1999) Фрагмент - Старый Телевизор
Магазин на диване (РТР, 04.02.1999) Фрагмент