Магазин на диване (ТНТ, 12.09.1999) Фрагмент - Старый Телевизор
Магазин на диване (ТНТ, 12.09.1999) Фрагмент