Магазин на диване (ТНТ, 22.10.1999) Фрагмент - Старый Телевизор
Магазин на диване (ТНТ, 22.10.1999) Фрагмент