Маски-шоу (РТР, 1992) Маски в Колумбии - 2 - Старый Телевизор