Маски-шоу (РТР, 1992) Маски в опере - Старый Телевизор
Маски-шоу (РТР, 1992) Маски в опере