Намедни (НТВ, 21.12.1996) Фрагмент - Старый Телевизор
Намедни (НТВ, 21.12.1996) Фрагмент