До 16 и старше (ЦТ, 15.03.1988) Профтехучилища - Старый Телевизор
До 16 и старше (ЦТ, 15.03.1988) Профтехучилища