Отбивка (М-Радио, 1990-е) Я и мой пёс - Старый Телевизор