Начало часа и отбивка (Авторадио, 07.01.2004) - Старый Телевизор