Отбивки (Радио Тройка [Москва], 22.11.2002) - Старый Телевизор