Заставка "7ТВ Представляет" (7ТВ, 2005-2007) - Старый Телевизор