Анонсы, заставки и реклама (ТВ-3, 29.07.2006) Vanish, Shamtu, Calgon, Timotei - Старый Телевизор
Анонсы, заставки и реклама (ТВ-3, 29.07.2006) Vanish, Shamtu, Calgon, Timotei